Kruszywa Naturalne

Kruszywa Naturalne:
Piasek płukany frakcja 0-2 mm
Żwir frakcja 2-8 mm
Żwir frakcja 8-16 mm
Otaczak frakcja 20-60mm
Otaczak frakcja 60-120 mm
Pospółka frakcja 0-120 mm
Mieszanka 0-63mm
Piasek nadkładowy
Ziemia czarna

Dział Sprzedaży

Kopalnia Kruszyw Zbrody1 Sp. z o.o. Sp.k.
Zakład Górniczy w Dołędze
Dołęga 141, 32-821 Zaborów

Tel./ Fax : 014 671 52 04
Tel kom: 601071503
E-mail: biuro@kopalniazbrody.pl


Piasek płukany 0-2mm

Produkcja betonu, mas bitumicznych, wylewki.

Żwiry frakcja 2-8mm, 8-16mm

Produkcja betonu i galanterii betonowej

Otoczak frakcja 20-120mm

Drenaże, żwirkowe ogrody, dachy odwrócone, opaski odwodnieniowe

Pospółka frakcja 0-120mm

Poduszki pod drogownictwo, nasypy, warstwy wodoprzepuszczalne na boiskach sportowych

Piasek Nadkładowy

Zasypy kanalizacyjne, nasypy drogowe

Mieszanka frakcja 0-63mm

Podsypki pod kostkę brukową, pobocza dróg gminnych

tłuczeń i kliniec

drogownictwo, umocnienie i stabilizacja pasa drogowego, zjazdy i wjazdy, stabilizacja posadowienia elementów betonowych

COPYRIGHT © KOPALNIA KRUSZYW ZBRODY SP. Z O.O.
CREATED BY IT4BUSINESS.PL