Polityka Jakości

        Od początku działalności Kopalnia Kruszyw Zbrody1 Sp. z o.o. Sp. k., zwraca szczególną uwagę na wysoką jakość oferowanych kruszyw. W naszym zakładzie kruszywa poddawane są surowej, codziennej kontroli zgodnie zobowiązującymi procedurami badań i kontroli jakości.

       Badamy nasze produkty pod kątem określenia przydatności w drogownictwie oraz budownictwie. Dowodem staranności o jakość jest wdrożenie  Systemu Zakładowej Kontroli   Produkcji  gdzie   w   ocenie  naszych  wyrobów   opieramy  się  na   normach
PN-EN 12620: 2004 oraz PN-B-11113:96. Okresowo badamy szczegółowe parametry kruszywa w certyfikowanych laboratoriach. Posiadamy Atest Higieniczny piasku płukanego, wydany przez Państwowy Zakład Higieny zezwalający na stosowanie piasku jako złoże filtracyjne w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, jak i użytkowania w piaskownicach.

       Aktualnie wdrażamy system zarządzania jakością oparty na normach ISO Serii 9000.

COPYRIGHT © KOPALNIA KRUSZYW ZBRODY SP. Z O.O.
CREATED BY IT4BUSINESS.PL