Karta produktów Rabo
tel. +48 601 071 503, e-mail: biuro@kopalniazbrody.pl
Nazwa produktu Opis Waga jednostkowa
/ Ilość na palecie
Zdjęcie

Pustak murarski
PMR p-w 25


Wymiary w (mm) l x b x h
500x250x250

Betonowe pustaki murarskie posiadają system łączenia pióro- wpust , oprócz pustaka podstawowego jest pustak końcowy i połówkowy stosuje się do wznoszenia nadziemnych i wewnętrznych ścian nośnych budynku, do dwóch lub trzech kondygnacji, ścian działowych oraz jako elementy ścienne wypełniające.

28kg / 30szt.

Płyta ażurowa MEBA


Wymiary w (mm) l x b x h
600x400x100
600x400x80

Płyta ażurowa MEBA w zależności od grubości znajduje swoje zastosowanie jako element umocnienia skarp, wzniesień czy rowów – gr. 8 cm i 10 cm. Płyta o gr. 10 cm jako utwardzenie mało obciążanych podjazdów i miejsc postojowych przy zabudowie jednorodzinnej.

28kg / 40szt.
25kg /32szt.

Korytko ściekowe drogowe


Wymiary w (mm) l x b x h
500x500x150

Stosowane przy liniowym odprowadzaniu wody z obszaru jezdni i jako wyłożenie dna rowu melioracyjnego lub odwadniającego drogę. Jego kształt pozwala z łatwością prowadzić odsączoną wodę do cieków lub studzienek.

68kg / 20szt.

COPYRIGHT © KOPALNIA KRUSZYW ZBRODY SP. Z O.O.
CREATED BY IT4BUSINESS.PL